mål midtstilt vask: 1005, 1205 mm

mål dobbelvask: 1205, 1405 mm

mål sidestilt vask: 1205 mm